Wat verstaan wij als BMW Financial Services onder een klacht?

Een klacht wordt gezien als een kenbaar gemaakte uiting van ongenoegen over een geleverde dienst of behandeling die u tijdens het contact met BMW Financial Services BV of een van onze verbonden bemiddelaars heeft ervaren. Voorbeelden van klachten zijn: onjuiste informatie verstrekken, lange afhandeltijd van een verzoek om informatie. Dit alles vanuit uw ervaring.

+ Lees verder

Hoe dient u een klacht bij ons in?

Schrijf onze klantenservice:

BMW Financial Services BV
Afdeling Customer Service Center
Postbus 477
2400 AL ALPHEN A/D RIJN
Email: csc@bmw.nl

+ Lees verder

Wij sturen u een ontvangstbevestiging wanneer we uw klacht hebben ontvangen. Wij proberen uw klacht binnen twee werkdagen op te lossen. Als dit niet mogelijk blijkt, dan sturen we u een schriftelijke reactie waarin wij aangeven binnen welke termijn BMW Financial Services BV de klacht zal proberen op te lossen. Ons streven is om uw klacht binnen vier weken op te lossen.

Heeft u een privé financiering bij ons en de klacht is niet naar tevredenheid is opgelost dan kunt u de klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (het “KiFid”), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Hiervoor moet u wel eerst onze interne klachtenprocedure hebben doorlopen. Meer informatie vindt u op www.kifid.nl.

+ Lees verder