PRIVACY VERKLARING BMW MOTORRAD.

Via de website www.bmw-motorrad.nl/nl, onderdeel van de BMW Group Nederland, worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. BMW acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
 • proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • je recht respecteren om jouw persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

BMW is de verantwoordelijke bij de gegevensverwerking. Onze verwerking is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer 1287538. In deze privacy verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 23 februari 2017.

 

+ Lees verder

DOELEINDEN VAN VERWERKING.

Wij verwerken je persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van toegang tot de website www.bmw-motorrad.nl/nl;
 • het aanmaken van een account en het gebruik maken van de functionaliteiten op de website;
 • het analyseren van statistieken en optimaliseren van de website.
+ Lees verder

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS.

Door onze website te gebruiken laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. BMW Group Nederland zal de persoonsgegevens, zoals hieronder besproken, tenzij u daar vooraf toestemming voor gegeven, niet voor andere doeleinden gebruiken.

+ Lees verder

Online aanvraag.

Op onze website bieden wij de mogelijkheid een proefrit, offerte, brochure, werkplaats afspraak of onderhoudscontract aan te vragen. Als u een aanvraagformulier op de website invult, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang nodig om uw aanvraag af te handelen.

Bij het invullen van een aanvraagformulier, vragen wij u om de volgende gegevens (afhankelijk van de optionele gegevens die door u zijn opgegeven):

 • voor- en achternaam
 • e-mailadres
 • adres
 • geslacht
 • telefoonnummer
 • kenteken (optioneel)
 • bedrijfsnaam (optioneel)
 • adres (optioneel)

Bovenstaande gegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen zodat wij uw aanvraag kunnen behandelen.

 

+ Lees verder

BMW MOTORRAD PROFIEL.

Om door jou geconfigureerde BMW MOTORRAD’s te bewaren en een aanvraag in te dienen kun je een BMW MOTORRAD profiel aanmaken. Bij het aanmaken van een profiel zullen wij je vragen om enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken. De gegevens die je bij het aanmaken van een profiel invult worden bewaard zolang het nodig is om gebruik te maken van onze diensten en website.

Bij het aanmaken van een profiel voor de website, vragen wij je om de volgende gegevens:

 • voor- en achternaam
 • e-mailadres
 • geboortedatum
 • geslacht
 • adres

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het beheren van door jou geconfigureerde BMW MOTORRAD’s;
 • Het indienen van een aanvraag voor bijvoorbeeld een offerte of proefrit;
 • Het aanbieden van soortgelijke diensten.

Wij kunnen, indien je hiervoor toestemming hebt gegeven, per e-mail contact met je opnemen voor commerciële doeleinden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

 

+ Lees verder

CONTACTFORMULIER.

Als je een contactformulier op de website invult, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Bij het invullen van een contactformulier, vragen wij je om de volgende gegevens (afhankelijk van de optionele gegevens die door jou zijn opgegeven):

 • voor- en achternaam
 • e-mailadres
 • geslacht
 • telefoonnummer
 • postcode en huisnummer (optioneel)

Bovenstaande gegevens worden gebruikt om contact met je op te nemen zodat wij uw vraag en/of opmerking kunnen behandelen.

Verstrekking aan derden.
Indien noodzakelijk voor de afhandeling van jouw verzoek worden de door jou verstrekte gegevens aan de door jou benoemde BMW MOTORRAD dealer doorgegeven. Deze gegevens worden verstrekt om op verzoek van jou informatie over de voertuigen van BMW of andere producten en diensten toe te kunnen sturen, offertes uit te kunnen brengen of om bijvoorbeeld een proefrit te kunnen plannen.

BMW Group Nederland kan, indien je hiervoor uw toestemming hebt gegeven, persoonsgegevens beschikbaar stellen aan haar dochtermaatschappij BMW Financial Services om je te informeren over de financieringsmogelijkheden en lease van voertuigen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is.

+ Lees verder

BEVEILIGING.

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;
 • encryptie (versleuteling) van digitale bestanden met persoonsgegevens;
 • beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie;
 • doelgebonden toegangsbeperkingen;
 • controle op toegekende bevoegdheden.
+ Lees verder

WEBSITES VAN DERDEN.

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

+ Lees verder

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACY VERKLARING.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd en oude versies houden wij beschikbaar. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

+ Lees verder

INZAGE EN WIJZIGING VAN UW GEGEVENS.

Indien je een BMW MOTORRAD profiel hebt voor onze website of een aanvraag via onze website hebt ingediend, heb je na schriftelijk verzoek de mogelijkheid jouw persoonlijke gegevens in te zien. Indien de gegevens niet kloppen, kun je een mail sturen naar bmwklantenservice@bmw.nl om dit te wijzigen of te laten verwijderen. Schriftelijke verzoeken kun je sturen naar BMW MOTORRAD Klantenservice, postbus 5808, 2280 HV in Rijswijk.

+ Lees verder

CONTACTGEGEVENS.

Als je vragen hebt over jouw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kun je deze stellen via het contactformulier op onze website of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0800-0992234

+ Lees verder

PRIVACY STATEMENT BMW FINANCIAL SERVICES.

Via de website www.bmw-motorrad.nl, onderdeel van de BMW Group Nederland, worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. BMW Financial Services acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

BMW Financial Services is de verantwoordelijke bij de gegevensverwerking. Onze verwerking is aangemeld bij het Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer 1145284.  In deze privacy verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 9 oktober 2017.

 

+ Lees verder

Gebruik van persoonsgegevens.

Door onze website te gebruiken laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. BMW Financial Services zal de persoonsgegevens, zoals hieronder besproken, tenzij u daar vooraf toestemming voor gegeven, niet voor andere doeleinden gebruiken.

+ Lees verder

Doeleinden van verwerking.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van toegang tot de website www.bmw.motorrad.nl;
 • het aanmaken van een account en het gebruik maken van de functionaliteiten op de website;
 • het analyseren van statistieken en optimaliseren van de website;
 • het aanvragen van een nieuwsbrief of offerte. Wilt u deze offerte omzetten in een aanvraag, dan zullen de gegevens ook voor de aanvraag worden gebruikt;
 • het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek ter verbetering van onze dienstverlening.
+ Lees verder

Online aanvraag.

Op onze website bieden wij de mogelijkheid een offerte of een nieuwsbrief aan te vragen. Als u een aanvraagformulier op de website invult, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang nodig om uw aanvraag af te handelen.

Bij het invullen van een aanvraagformulier, vragen wij u om de volgende gegevens (afhankelijk van de optionele gegevens die door u zijn opgegeven):

 • geslacht
 • voorletter(s), tussenvoegsel(s) en achternaam
 • adres
 • bedrijfsnaam (optioneel)
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • kenteken (optioneel)

Bovenstaande gegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen zodat wij uw aanvraag kunnen behandelen.

+ Lees verder

Klanttevredenheidsonderzoek.

Om ervoor te zorgen dat onze dienstverlening aansluit bij de wensen van onze klanten kunnen wij je verzoeken om mee te werken aan een klanttevredenheidsonderzoek. Bij het invullen van dit onderzoek zullen wij je vragen of we je persoonsgegevens samen met de antwoorden mogen verwerken. Dit geeft ons de mogelijkheid om het onderzoek optimaal te laten bijdragen aan een verbetering van de dienstverlening.

Afgezien van de door jou gekozen antwoorden op de vragen uit het klanttevredenheidsonderzoek verwerken wij de volgende persoonsgegevens (afhankelijk van de door jou opgegeven persoonsgegevens):

 • geslacht
 • voorletter(s), tussenvoegsel(s) en achternaam
 • adres (optioneel)
 • postcode en huisnummer (optioneel)
 • taal voorkeur
 • bedrijfsnaam (optioneel) 

 • (mobiele) telefoonnummer (optioneel)
 • e-mailadres 

 • kenteken (optioneel) 

 • merk en model auto (optioneel)
 • omschrijving afgenomen product (optioneel)
 • contractvorm en contractduur (optioneel)
 • dealer waar auto gekocht is (optioneel)
+ Lees verder

Contactformulier.

Als u een contactformulier op de website invult, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Bij het invullen van een contactformulier, vragen wij u om de volgende gegevens (afhankelijk van de optionele gegevens die door u zijn opgegeven):

 • geslacht
 • voorletter(s), tussenvoegsel(s) en achternaam
 • adres (optioneel)
 • e-mailadres (optioneel)
 • telefoonnummer (optioneel)
 • kenteken (optioneel)

Bovenstaande gegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen zodat wij uw vraag en/of opmerking kunnen behandelen.

+ Lees verder

Verstrekking aan derden.

Indien noodzakelijk voor de afhandeling van uw verzoek worden de door u verstrekte gegevens aan de door u benoemde BMW Motorrad dealer doorgegeven indien dit nodig is voor het afhandelen van uw verzoek. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is.

+ Lees verder

Beveiliging.

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;
 • encryptie (versleuteling) van digitale bestanden met persoonsgegevens;
 • beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie;
 • doelgebonden toegangsbeperkingen;
 • controle op toegekende bevoegdheden.
+ Lees verder

Websites van derden.

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

+ Lees verder

Wijzigingen in deze privacy verklaring.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd en oude versies houden wij beschikbaar. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

+ Lees verder

Inzage, correctie en recht van verzet.

U heeft na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen. U kunt hiervoor een mail sturen naar csc@bmw.nl. Schriftelijke verzoeken kunt u sturen naar BMW Financial Services CIC, Postbus 84004, 3009 CA Rotterdam.

+ Lees verder

Contactgegevens.

Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen via het contactformulier op onze website of door telefonisch contact met ons op te nemen via (070) 41 47 510.

+ Lees verder