The BMW F 800 R with the two-cylinder parallel-twin 800 ccm.

De parallel-twin beheerst zo niet alleen de spagaat tussen krachtig oppakken en dynamisch sprinten – de nieuw ontwikkelde motor bewijst ook nog eens dat hoge prestaties niet automatisch een hoog brandstofverbruik betekenen.

De krukas van de parallel-twin draait met een kruktapverzet van nul graden. Hierdoor draait de dwars op de rijrichting geplaatste krachtbron met een gelijkmatige ontstekingsvolgorde, waarbij met elke krukasomwenteling een arbeidstakt volgt. Hierdoor ontstaat bewust een zelfde klankbeeld als bij de boxermotoren, die met een ontstekingsverzet draaien van 360 graden.  

De gelijkmatige ontstekingsvolgorde heeft een gunstig effect op de uitgebalanceerde spoeling, met optimale gebruikmaking van het koppel. Hiermee is voldaan aan de randvoorwaarden voor een dynamische krachtbron.

+ Lees verder

De bij 2-cilindermotoren onvermijdelijke massakrachten van de eerste en tweede orde worden door een tot op heden uniek balansmechaniek geneutraliseerd. In plaats van gebruik te maken van conventionele balans- of contragewicht-assen, verloopt de compensatie van de oscillerende massakrachten door een midden op de krukas aangebracht systeem met nauwkeurig geplaatste tegengewichten: een recht tegenover de kruktap geplaatste excenter op de krukas draagt een zogenaamde balansdrijfstang. Deze drijfstang is verbonden met een balansgewicht.

De beweging is daarbij zo, dat de balansdrijfstang tegengesteld aan beide motordrijfstangen op en neer beweegt. Door de beweging via een relatief lang balansgewicht, wordt een bij benadering lineaire beweging van de drijfstangkop bereikt. De massaverdeling tussen drijfstangkop en balansgewicht is zo gekozen, dat de door de beweging verkregen massakrachten bij elke krukaspositie de dan optredende oscillerende massakrachten van de aandrijflijn (zuigers en drijfstangen) compenseren. Daardoor worden de massakrachten van de eerste en tweede orde nagenoeg volledig geëlimineerd waardoor de motor trillingvrij loopt. Een ander groot voordeel van deze elegante constructie is het bijna geheel ontbreken van mechanische geluiden. De kenmerkende aandrijfgeluiden van tandwielen en kettingen ontbreken.

Ook het oliesmeercircuit vertoont technische bijzonderheden en onderscheidt zich hiermee van de in deze klasse gebruikelijke standaard. Om verlies van olie te minimaliseren beschikt de F800-motorserie over een semi-dry-sump smering. De uit de hoofdlagers van de krukas komende olie loopt in de afgesloten schacht van het balansmechaniek. Een oliepomp zuigt de olie hier weg en verdeelt deze via oliesproeiers in de versnellingsbak. De uit de versnellingsbak via kanalen teruglopende olie verzamelt zich samen met de uit de cilinderkop via de kettingschacht teruglopende olie in het carter. Deze vrije ruimte wordt zo als een geïntegreerde olietank benut. Vanuit dit reservoir voorziet een tweede pomp alle lagers van olie. 

+ Lees verder
In de 2-cilinder parallel-twin krachtbron uit de BMW Motorrad F-serie roteren twee bovenliggende, door een ketting aangedreven nokkenassen, die via sleeptuimelaars vier kleppen per cilinder bedienen. De lichte, wrijvingsarme en toerentalvaste sleeptuimelaarconstructie laat de complete kleppentrein, ondanks de hoge kleplift, buitengewoon slijtagearm functioneren en maakt ruime onderhoudsintervallen mogelijk.

Verdere BMW kenmerken vertoont de mengselsamenstelling die door een multipoint benzine-inspuiting met BMS-KP-motormanagement en twee 46 mm grote gaskleppen wordt geregeld. Daarbij regelt het motormanagement de ingespoten hoeveelheid benzine niet alleen via de inspuitduur, maar ook via de inspuitdruk die de brandstofpomp afhankelijk van de gevraagde prestaties levert.

Het brandstofsysteem functioneert zonder terugloop en voert exact de hoeveelheid toe die de motor daadwerkelijk nodig heeft. Door deze energie besparende regeling van de toegevoerde hoeveelheid kan de brandstofdruk voor een optimale mengselvorming over een breed bereik worden aangepast. Dit principe wordt beschermd met patenten en is daarmee uniek. Ter bepaling van de toegevoerde brandstofhoeveelheid wordt naast de bekende parameters zoals belasting, toerental en temperatuur ook de restwaarde aan zuurstof in het uitlaatgas gemeten. De desbetreffende informatie wordt geleverd door een achter het uitlaatspruitstuk gepositioneerde lambda-sonde, die onmisbaar is voor een effectieve conversie van de uitlaatgassen in de standaard drieweg katalysator.

Niet alleen de moderne brandstofinjectie, maar ook de geringe bewegende massa draagt bij aan de soepele krachtontwikkeling. Zijn boring-slagverhouding van 82 x 75,8 mm garandeert een goed compromis tussen toerengretigheid en koppel; de tussenacceleraties van de betreffende modellen doen niet onder voor de acceleratie vanuit stilstand. Al bij 5.000 t/min biedt hij 90% van zijn maximale koppel. Tot 8.000 t/min klimt het koppel gestaag verder.

Een compressieverhouding van 12,0:1 zorgt er tegelijkertijd voor dat de motor zo efficiënt mogelijk omspringt met brandstof. Afhankelijk van het model is bij 120 km/h gemiddeld 4,4 liter per 100 kilometer mogelijk, bij 90 km/h zelfs 3,4. Samen met de geregelde 3-wegkatalysator voldoet hij zo met speels gemak aan de EU3-norm.

Om de motor zo breed mogelijk inzetbaar te maken – van sportief-dynamisch tot terreinvaardig, beschikt hij over een secundaire aandrijving via een O-ringketting. 

De BMW ingenieurs hebben bij de ontwikkeling van de 2-cilinder parallel-twin heel bewust souplesse en een stabiele krachtontwikkeling in het middelste toerentalbereik verkozen boven een hoog topvermogen. Zo zal de sportieve rijder onder de indruk raken van de sprintkwaliteiten, terwijl de toerrijder zal genieten van schakellui rijden dankzij het hoge koppel van de twin. 
+ Lees verder
spinner