Deze veiligheidsuitrusting maakt voor zowel starters als ervaren rijders het remmen zo eenvoudig en veilig mogelijk. Of dat nu bij regen, in gevaarlijke situaties, met of zonder passagier en bepakking is. Kortom, in alle situaties. Voor de bestuurder is zo altijd een optimale remweg haalbaar, zonder het risico van een valpartij door blokkerende wielen. 
Per model worden door BMW Motorrad specifieke ABS-remsystemen toegepast: ABS of deel-integraal ABS. Beide systemen verhinderen bij een noodstop of extreem hard remmen betrouwbaar het blokkeren van de wielen via elektronisch gestuurde regelhydrauliek. Daartoe meten wielsensoren de omloopsnelheid van voor- en achterwiel en herkennen wanneer het wiel neigt naar blokkeren. De sensoren geven deze indicatie door aan een processor die een drukregelaar op de hydraulische remkrans in het voor- dan wel achterwiel activeert. Deze aangestuurde drukregelaar verlaagt de remdruk in fracties van seconden en bouwt deze evenzo snel weer op. Daarmee wordt binnen het regelbereik van het ABS altijd precies voldoende remdruk uitgeoefend op het remsysteem van het desbetreffende wiel om deze vóór het punt van blokkeren te houden. 
Het BMW Motorrad integraal-ABS functioneert in de versie I-ABS I in combinatie met een rembekrachtiger. Een elektrisch bediende hydrauliekpomp ondersteunt hierbij de via de remhendel en remcilinder uitgeoefende remdruk. Sinds modeljaar 2007 wordt een nieuw, nog nauwkeuriger regelsysteem ingebouwd dat zonder rembekrachtiging werkt (I-ABS II). Bij het deel-integrale remsysteem remt de bestuurder met de remhendel op het stuur tegelijkertijd op beide wielen. De voetrem bedient alleen de rem in het achterwiel. ABS-systemen zorgen voor de in motorfietstests regelmatig beschreven veiligheidswinst ten opzichte van conventionele remsystemen. 

In de centrale drukregelaar van de integraal-rem is naast de sturingselektronica ook de hydrauliek van de rembekrachtiging en het anti-blokkeer-remsysteem ondergebracht. In totaal drie processoren zorgen voor de hoogstmogelijke veiligheid van het systeem. Twee microprocessoren sturen parallel het regelsysteem aan, een derde bewaakt dit proces. Bij elk startproces voert het systeem een zelftest uit, waarbij de ABS-controlelampjes in het instrumentarium knipperen. Deze doven automatisch zodra de wieltoerentalsensoren een signaal afgeven dat het systeem foutloos werkt.

Voor rijden in het terrein is bij de desbetreffende modellen het BMW Motorrad ABS eenvoudig met een druk op de ABS-knop tijdens de zelftest uit te schakelen.  

 
+ Lees verder

Meer techniek in detail

spinner