Het motormanagement is verantwoordelijk voor een interactief regelsysteem bestaande uit Motronic, katalysator en lambda-sonde, dat uiterst effectief functioneert en zo voor een optimale reductie van de schadelijke emissie zorgt. Een katalysator met metalen drager, voorzien van edelmetalen zoals palladium en rhodium, zorgt voor het effectief reinigen van de uitlaatgassen.

Deze katalytisch effectieve edelmetalen zetten schadelijke stoffen zoals koolmonoxide, koolwaterstoffen en stikstofoxide om in onschadelijke elementen. Bepalend voor de werking van de katalysator is de verhouding van het lucht/brandstof-mengsel in het verbrandingsproces. Optimaal is een mix van 14,7 delen lucht op 1 deel brandstof. 

De lambda-sonde meet het restpercentage zuurstof in de uitlaatgassen en koppelt zo de noodzakelijke correctiesignalen terug aan het motormanagement. Zo garandeert het systeem een emissie die duurzaam rekening houdt met het milieu.

De geregelde katalysator (G-kat) en een aansprekende sound, ingebouwd in een bij de prestaties passend uitlaatsysteem, vormen bij moderne motorfietsen het toonbeeld van optimale synthese – ook met het oog op het milieu. 
+ Lees verder
spinner