De hoge eisen die u stelt aan de functies van onze producten en diensten, vormen de richtlijn voor hoe wij met uw gegevens omgaan. We streven ernaar de basis te leggen en behouden voor een vertrouwelijke zakelijke relatie met onze klanten en potentiële klanten. Wij hechten veel waarde aan de vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens. Daarom zullen we uw gegevens zorgvuldig verwerken en gebruiken voor specifieke doeleinden die overeenstemmen met de door u gegeven toestemming, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming. De informatie over gegevensbescherming van BMW beschrijft in de volgende secties hoe BMW Nederland B.V. (Einsteinlaan 5, 2289CC Rijswijk) (hierna: BMW Group Nederland) de persoonsgegevens van haar klanten en potentiële klanten verzamelt, verwerkt en gebruikt. 

+ Lees verder
Wie is verantwoordelijk voor gegevensverwerkingshandelingen?

Zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) is BMW Group Nederland verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.  

BMW Group Nederland verleent diensten en levert producten zelf, dan wel middels verschillende Nederlandse partijen. BMW Group Nederland coördineert in Nederland de verkoop en levering van BMW gerelateerde producten en diensten, waaronder voertuigen, producten en diensten van de merken BMW, BMW M, BMW i, MINI en BMW Motorrad (hierna worden deze merken gezamenlijk genoemd “BMW Merken”). Dit privacy statement heeft tevens betrekking op de verwerking van persoonsgegevens gerelateerd aan voertuigen, producten en diensten van de BMW Merken.

BMW Group Nederland geeft erkende dealers van BMW Merken en erkende werkplaatsen van BMW Merken (“BMW Partners”) de bevoegdheid om eerstelijns ondersteuning en klantenservice te bieden bij technische en niet-technische zaken aan klanten, potentiële klanten, contractpartners en andere belangengroepen. BMW Group Nederland ondersteunt de BMW Partners hierbij (tweedelijns ondersteuning).

BMW Group Nederland exploiteert verschillende websites, waaronder www.bmw.nl, www.mini.nl en www.bmw-motorrad.nl. Op deze websites wordt onder andere de mogelijkheid geboden gebruik te maken van een gepersonaliseerd online account ‘My BMW’. Verder promoot BMW Group Nederland de BMW Merken in Nederland.

Tenzij anders is gespecificeerd zijn BMW Partners juridisch en economisch zelfstandige ondernemingen, en geen onderdeel van BMW Group Nederland. Als licentiehouders gebruiken ze de BMW Merken – afhankelijk van hun bevoegdheden – voor de verkoop van auto's, originele onderdelen en accessoires van BMW Merken, en voor gerelateerde onderhouds- en reparatiewerkzaamheden.

BMW Group Nederland is verantwoordelijk en kwalificeert als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG voor al uw persoonsgegevens die zij verkrijgt via de websites van de BMW Merken, uw online account My BMW, ConnectedDrive diensten, de klantenservice van BMW Group Nederland (hierna te noemen: “BMW Klantenservice”). Ook voor de persoonsgegevens die BMW Group Nederland verkrijgt en genereert in het kader van direct marketing acties gerelateerd aan de BMW Merken is zij verwerkingsverantwoordelijke. BMW Group Nederland verwerkt uw persoonsgegevens ook indien deze door BMW Partners worden doorgegeven en voor zover wordt voldaan aan de vereisten betreffende de naleving van de AVG.

BMW Partners kwalificeren als verwerkingsverantwoordelijken voor de verwerking van de persoonsgegevens die u aan hen ter beschikking stelt in verband met (klantenservice op het gebied van) verkoop en ten behoeve van andersoortige dienstverlening. BMW Partners verwerken uw persoonsgegevens ook indien deze door BMW Group Nederland worden doorgegeven om de door u gevraagde producten en/of diensten te kunnen leveren, voor zover wordt voldaan aan de AVG.

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (“BMW AG”) is het moederbedrijf van de BMW Group, waaronder BMW Group Nederland, en levert verschillende ondersteunende diensten aan de BMW Group entiteiten, waaronder IT-diensten. In deze hoedanigheid kwalificeert BMW AG doorgaans als verwerker voor BMW Group Nederland en eventueel voor BMW Partners. BMW AG is tevens zelf verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens die zij ontvangt uit hoofde van het gebruik van de BMW, MINI Connected App en BMW Motorrad Connected App en gezamenlijk (met BMW Group Nederland) verwerkingsverantwoordelijke voor BMW ConnectedDrive diensten, MINI Connected diensten en BMW ConnectedRide. Alle verwerkingsverantwoordelijken die hierboven zijn genoemd (BMW Group Nederland, BMW Partners en BMW AG) zullen alle redelijke maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat uw vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens bij de juiste verwerkingsverantwoordelijke terechtkomt en wordt beantwoord.

In dit privacy statement worden tevens bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens door BMW Partners beschreven. Het is echter mogelijk dat BMW Partners tevens andere persoonsgegevens verzamelen en hun eigen privacy statement hebben. Uit dat privacy statement kunt u afleiden op welke wijze de BMW Partners uw persoonsgegevens verwerken.  In dit privacy statement vallen de BMW Partners niet onder de verwijzingen naar ‘wij’ of ‘we’.

Instellingen en voorkeuren met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door BMW Group Nederland (en niet door BMW Partners) kunt u inzien en beheren via het ‘myBMW Self Service Portal’. Meer informatie treft u hieronder aan onder het kopje ‘Hoe kunt u online uw instellingen en voorkeuren voor het verwerken van uw persoonsgegevens bekijken en wijzigen?’

 

De contactgegevens voor BMW Klantenservice en BMW Group Nederland hier.

Wanneer verzamelt en verwerkt BMW Group Nederland uw persoonsgegevens?

BMW Group Nederland verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens onder andere in de volgende gevallen:
 

 • als u rechtstreeks contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via onze website, via BMW Klantenservice of via de BMW Partners, en u geïnteresseerd bent in onze producten en diensten of indien u overige vragen heeft;
 • als u bij ons diensten koopt (bijvoorbeeld BMW ConnectedDrive in de BMW ConnectedDrive Store op onze website);
 • als u informatie aanvraagt met betrekking tot onze producten en/of diensten (bijvoorbeeld toezending van brochures of prijslijsten);
 • als u op onze direct-marketingactiviteiten reageert, bijvoorbeeld wanneer u een antwoordkaart invult of uw gegevens online op een van onze websites (bijvoorbeeld www.bmw.nl) verstrekt;
 • als uw persoonsgegevens naar ons worden doorgestuurd door BMW Partners of derden indien en voor zover wordt voldaan aan de AVG;
 • als u ons uw voertuiggegevens (met het voertuigidentificatienummer) toestuurt in het kader van dienstverlening en onderhouds- en reparatiewerkzaamheden door BMW Partners;
 • als andere aan BMW Group Nederland gelieerde entiteiten en/of onze zakelijke partners uw persoonsgegevens verstrekken voor zover dat op basis van de AVG is toegestaan; en
 • als derden (zoals leveranciers van adreslijsten) persoonsgegevens over u verstrekken voor zover dat op basis van de AVG is toegestaan.

Als u persoonsgegevens verstrekt namens iemand anders, dient u ervoor zorg te dragen dat deze ander kennis heeft genomen van dit privacy statement. Als u jonger bent dan 16 jaar, verzoeken wij u ons geen persoonsgegevens te verstrekken zonder toestemming van een ouder of voogd.

Help ons uw persoonsgegevens up-to-date te houden door ons op de hoogte te stellen van wijzigingen in uw persoonsgegevens, en met name in uw contactgegevens.

Welke persoonsgegevens over u worden verwerkt?

De volgende categorieën persoonsgegevens kunnen worden verwerkt via onze diensten en contactkanalen die zijn beschreven in dit privacy statement:

 • Contactgegevens ► Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres.
 • Interesses ► Informatie die u hebt verstrekt met betrekking tot onderwerpen die u interesseren, zoals voertuigen waar uw belangstelling naar uitgaat, uw favoriete BMW Partners, hobby's en andere persoonlijke voorkeuren.
 • Overige Persoonsgegevens ► Informatie die u hebt verstrekt met betrekking tot geboortedatum, opleiding, grootte van het huishouden of beroepssituatie.
 • Contractgegevens ► Klantnummer, contractnummer, gekochte BMW ConnectedDrive diensten, MINI Connected diensten en BMW ConnectedRide.
 • Online Account Gegevens ► Accountgegevens met betrekking tot My BMW, BMW ConnectedDrive, portals voor klanten en potentiële klanten, betalingsgegevens die u heeft opgegeven (zoals uw creditcardnummer).
 • Website en Communicatie Gegevens ► Informatie over hoe u onze website gebruikt en of u berichten van ons opent of doorstuurt, inclusief gegevens die zijn verzameld door middel van cookies en andere volgtechnieken. Meer informatie hierover vindt u hier in het BMW Cookiebeleid.
 • Identificatiegegevens Persoonsgegevens om uw gegevens vast te stellen, waaronder uw kentekenbewijs (deel 1), alsook informatie met betrekking tot transacties. Met betrekking tot onze zakelijke relaties, betreft dit ook informatie over fraudezaken, overtredingen en misdrijven, verdachte transacties, of u een politiek prominent persoon bent en of u voorkomt op (internationale) sanctielijsten.
 • Transactie- en Interactiegegevens ► Informatie over aankopen van producten en diensten, interactie met BMW Klantenservice (uw verzoeken en klachten) en BMW Partners, alsmede deelname aan marktonderzoeken.
 • Gegevens over Apps en Digitale Diensten ► Informatie over uw gebruik van apps en digitale diensten van BMW (op uw mobiele apparaat en/of in uw voertuig).
 • Voertuigfuncties en -Instellingengegevens ► Informatie over de functies en huidige instellingen van uw voertuig (geïdentificeerd op basis van het voertuigidentificatienummer).
 • Technische Voertuiggegevens ► Gegevens die zijn aangemaakt en/of verwerkt in het voertuig, bijvoorbeeld gegevens terzake de prestaties van uw motor. 
Wat is het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens?

Het verwerken van uw persoonsgegevens moet gebaseerd zijn op een van de wettelijke grondslagen. BMW Group Nederland is ertoe gehouden om de gronden van verwerking te beschrijven in dit privacy statement. Een beschrijving van de reikwijdte van de aanwezige wettelijke grondslagen kan hier gevonden worden. Hieronder noemen wij telkens de toepasselijke wettelijke grondslag.

Klantondersteuning en marketing – het beantwoorden van vragen en verzoeken en het verstrekken van nieuws en aanbiedingen

Voor dit doeleinde verzamelt BMW Group Nederland Contactgegevens, Interesses, Website en Communicatie Gegevens. BMW Group Nederland gebruikt de door u via onze website (www.bmw.nl), MyBMW account, BMW ConnectedDrive diensten en MINI Connected diensten en door BMW Partners verstrekte informatie ten behoeve van klantondersteuning en voor marketing doeleinden. Hieronder valt ook het verwerken van uw persoonsgegevens in het kader van klanttevredenheidsonderzoeken.

Tevens verzamelt BMW Group Nederland informatie over de afleverdatum van uw voertuig en verstuurt zij u in overeenstemming met uw aangegeven voorkeurscontactkanalen BMW nieuws en mogelijk voor u interessante aanbiedingen.

BMW Group Nederland kan de door haar verzamelde informatie delen met BMW Partners en kan derhalve (op uw verzoek) voor follow-up zorgdragen. Tevens kan BMW Nederland op deze wijze gepersonaliseerde aanbiedingen aan u doen.

 • Wettelijke grondslag: Toestemming en gerechtvaardigd belang.
 • Gerechtvaardigd belang: Het gerechtvaardigd bedrijfsbelang van BMW Group Nederland om in het licht van ConnectedDrive diensten en MINI Connected diensten aanvullende ConnectedDrive diensten en MINI Connected diensten aan te bieden indien deze situaties zich voordoen.
 • Keuze: Toestemming voor marketingdoeleinden en gepersonaliseerde marketing kan op elk gewenst moment worden ingetrokken.

 

Voertuig verkoop en diensten – het verwerken van uw aankoop, configureren en onderhouden van uw voertuig 

BMW Partners ontvangen van u of via BMW Group Nederland de benodigde Contactgegevens, Voertuigfuncties en –Instellingengegevens, Technische Voertuiginformatie en Transactie- en Interactiegegevens als u een voertuig koopt en/of deze laat repareren of onderhouden. Voor zover deze informatie niet al aan BMW Group Nederland is verstrekt, kan deze informatie verstrekt worden aan BMW Group Nederland en aan BMW AG indien dit noodzakelijk is om assistentie te verlenen bij technische en/of andere problemen van uw voertuig.

 • Wettelijke grondslag: Uitvoering van overeenkomst en gerechtvaardigd belang.
 • Gerechtvaardigd belang: Het oplossen van (technische) problemen en optimaliseren van producten en/of diensten.
 • Keuze: U kunt bezwaar maken tegen deze verwerking voor zover deze is gebaseerd op gerechtvaardigd belang.

 

ConnectedDrive diensten en MINI Connected diensten – het leveren van digitale diensten

BMW Group Nederland en BMW AG ontvangen Contactgegevens en Gegevens over Apps en Digitale Diensten welke zij gebruiken in overeenstemming met de gedetailleerde beschrijving van de diensten, die hier en voor BMW Motorrad hier is opgenomen. BMW AG ontvangt hiervoor tevens informatie over de locatie van uw voertuig.

In de gedetailleerde beschrijving van de ConnectedDrive diensten en MINI Connected diensten zijn ook doorgiften van uw persoonsgegevens in het kader van ConnectedDrive diensten en MINI Connected diensten opgenomen, die voor de uitvoering van deze diensten benodigd zijn.

Indien u een applicatie en/of dienst van een derde, zoals Spotify, gebruikt die het voertuig ondersteunt, dan kwalificeert deze derde als verwerkingsverantwoordelijke. BMW Group Nederland is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de applicatie en/of dienst van deze derde. Wij adviseren u voor het gebruik van uw persoonsgegevens door deze derde, het privacy statement van deze derde te raadplegen.

 • Wettelijke grondslag:  Uitvoering van overeenkomst en uitvoering wettelijke verplichting.
 • Keuze: Opzeggen van ConnectedDrive diensten en MINI Connected diensten overeenkomst en daarmee deactiveren van SIM kaart.

 

Het voldoen aan bindende verzoeken tot toegang tot uw persoonsgegevens – om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en verzoeken bevoegde instanties en toezichthouders

Alle verwerkingsverantwoordelijken zijn gehouden aan wet- en regelgeving. Hieronder valt het overhandigen van (persoons)gegevens aan daartoe bevoegde instanties en toezichthouders en indien het zich voordoet aan gerechtelijke wederpartijen. Indien dit toegestaan is, zal BMW Group Nederland een verzoek tot overhandiging zoals hiervoor beschreven aan u mededelen tenzij dit schade zou toebrengen aan het opsporen of voorkomen van een overtreding of misdaad.

 • Wettelijke grondslag: Uitvoering wettelijke verplichting.
 • Keuze: Geen.

 

Het afwikkelen van contractuele aanspraken van dealers en zakelijke klanten – toekennen van financiële vergoedingen

BMW Group Nederland heeft met bepaalde partijen, waaronder BMW Partners en zakelijke klanten, kortingsregelingen. Zo kunnen zij aanspraak maken op korting als een bepaald aantal auto’s is afgenomen. Om te beoordelen of een beroep gedaan kan worden op dergelijke regelingen en (als dat het geval is) deze regelingen uit te voeren, verwerkt BMW Group Nederland Contactgegevens en Transactie- en Interactiegegevens.

 • Wettelijke grondslag:  Uitvoering van overeenkomst en gerechtvaardigd belang.
 • Gerechtvaardigd belang: Afhandelen van aanspraken van BMW Partners en zakelijke klanten.
 • Keuze: U kunt bezwaar maken tegen deze verwerking voor zover deze is gebaseerd op gerechtvaardigd belang.

 

Doorgifte aan derden

Persoonsgegevens die wij ontvangen voor bijvoorbeeld ConnectedDrive diensten en MINI Connected diensten, kunnen – en/of op uw verzoek – gedeeld worden met derde partijen, zoals verzekeringsmaatschappijen voor pay-as-you-drive diensten. Nadere details hierover kunnen hier gevonden worden.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

We zetten diverse beveiligingsmaatregelen in zoals versleuteling en authenticatietools om de veiligheid, integriteit en beschikbaarheid van uw persoonsgegevens te beschermen en te behouden.

Hoewel wij geen absolute bescherming tegen ongeoorloofde toegang kunnen garanderen in geval van gegevensoverdracht via het internet of een website, doen wij en onze dienstverleners en zakelijke partners er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de AVG door middel van fysieke, elektronische en procesmatige veiligheidsmaatregelen. We hebben onder meer de volgende maatregelen getroffen:

 • streng toegangsprotocol tot uw persoonsgegevens overeenkomstig het need-to-know principe en uitsluitend voor de gespecificeerde doeleinden;
 • overdracht van verzamelde persoonsgegevens in versleutelde vorm (waar noodzakelijk);
 • opslag van vertrouwelijke gegevens, zoals creditcardgegevens, uitsluitend in versleutelde vorm
 • bescherming van IT-systemen door middel van een firewall om bescherming te bieden tegen ongeoorloofde toegang, bijvoorbeeld door hackers; en
 • permanente bewaking van toegang tot IT-systemen om misbruik van persoonsgegevens te detecteren en te voorkomen.

Als u van BMW Group Nederland een wachtwoord heeft ontvangen of zelf een wachtwoord heeft gemaakt om toegang te krijgen tot bepaalde gedeelten van onze website of portals, apps of diensten die we exploiteren, bent u er zelf verantwoordelijk voor om dit wachtwoord vertrouwelijk te houden en om te voldoen aan de overige beveiligingsprocedures waar we u op wijzen. We adviseren u uw wachtwoord aan niemand anders mede te delen.

Al uw persoonsgegevens worden opgeslagen op onze, op onze leveranciers, op onze zakelijke relaties’ beveiligde servers(of beveiligde papieren opslag). Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt in overeenstemming met ons beveiligingsbeleid en de door ons geïmplementeerd beveiligingsstandaarden of die van onze leveranciers of zakelijke relaties.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

In overeenstemming met de AVG bewaren we uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de desbetreffende doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken. Als we persoonsgegevens voor meerdere doeleinden verwerken, worden deze verwijderd nadat het doeleinde waarvoor de langste bewaartermijn geldt is verstreken. De verwerking van uw persoonsgegevens voor het doeleinde met de kortere bewaartermijn zullen wij eerder staken.

Alleen daartoe bevoegde personen voor wie toegang tot uw persoonsgegevens noodzakelijk is, hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

Onze bewaartermijnen zijn gebaseerd op bedrijfsbelangen en uw persoonsgegevens die niet langer noodzakelijkerwijze bewaard hoeven te worden, worden geanonimiseerd (die bewaard mag worden) of op een veilige wijze verwijderd.

Klantondersteuning en marketing 
Vijf jaar na het laatste contact tussen u en BMW Nederland.

Voertuig verkoop en diensten 
Tien jaar na ontstaan van document.

ConnectedDrive diensten, MINI Connected diensten, BMW ConnectedRide 
Zeven jaar na het einde van uw ConnectedDrive overeenkomst.

Het voldoen aan bindende verzoeken tot toegang tot uw persoonsgegevens 
Zeven jaar nadat het verzoek is ingediend.

Het afwikkelen van contractuele aanspraken van dealers en zakelijke klanten
Zeven jaar nadat aanspraak is gemaakt op de contractuele aanspraken.

Aan wie geven we toegang tot uw persoonsgegevens en hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

BMW is een wereldwijd opererende onderneming. Persoonsgegevens worden verwerkt door werknemers van BMW Group Nederland, BMW Partners en zakelijke relaties (zoals IT-leveranciers en marketing bureaus) die wij opdracht daartoe hebben gegeven, bij voorkeur binnen de EU.

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt in landen buiten de EU, gebruikt BMW Group Nederland standaardcontracten van de Europese Commissie, inclusief passende technische en organisatorische maatregelen, om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens met dezelfde waarborgen worden verwerkt als die gelden volgens de AVG.

Voor sommige landen buiten de EU, zoals Canada en Zwitserland, heeft de EU reeds besloten dat daar een niveau van gegevensbescherming dat bestaat vergelijkbaar is met dat van de EU. Een vergelijkbaar niveau van gegevensbescherming betekent dat voor gegevensoverdracht naar deze landen geen additionele waarborgen nodig zijn.

Neem contact met ons op hier als u de specifieke veiligheidsmaatregelen voor de overdracht van uw gegevens naar andere landen wilt bekijken.

BMW AG levert IT diensten en opslagcapaciteit aan BMW Group Nederland met betrekking tot de meeste in deze privacy statement opgenomen doeleinden. BMW AG slaat het merendeel van de in dit privacy statement genoemde persoonsgegevens op.

Daarnaast deelt BMW Group Nederland deze persoonsgegevens met bepaalde gelieerde entiteiten, waaronder BMW Financial Services B.V., Rijswijk en BMW Holding B.V., Rijswijk. Deze entiteiten kunnen de persoonsgegevens gebruiken en met klanten en potentiële klanten contact opnemen voor de hierboven vermelde redenen.

Hoe kunt u uw instellingen voor online persoonsgegevensbescherming bekijken en wijzigen?

U kunt op elk gewenst moment de instellingen voor het gebruik van uw gegevens in BMW online accounts wijzigen door middel van de bijbehorende opties in uw online account 'My BMW', in uw BMW ConnectedDrive-account of in de BMW Connected App.

De instellingen voor het gebruik van uw gegevens door BMW Partners kunnen echter niet worden gewijzigd in uw online account. Om deze wijzigingen aan te brengen, of indien u vragen hebt over het gebruik van uw gegevens, moet u daarom rechtstreeks contact opnemen met de respectievelijke BMW Partner.

Neem contact met ons, uw rechten inzake gegevensbescherming en uw recht om klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Als u vragen heeft met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens door ons, kunt u het beste eerst contact opnemen met BMW Klantenservice: per e-mail op uwprivacy@bmw.nl of uwprivacy@mini.nl of telefonisch op het nummer 0800 - 0992234 (dagelijks van 08:00 uur tot 20:00 uur, zaterdag en zondag van 10:00 uur tot 22:00 uur).

Daarnaast kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke functionaris voor gegevensbescherming via uwprivacy@bmw.nl of uwprivacy@mini.nl of reguliere post via Einsteinlaan 5, 2289 CC te Rijswijk.

Aangezien u de betrokkene bent bij de verwerking van uw gegevens, wordt u door de AVG in staat gesteld bepaalde rechten ten aanzien van ons te doen gelden. In de volgende sectie worden uw rechten toegelicht zoals deze zijn gedefinieerd in de AVG. Afhankelijk van het type en de omvang van uw verzoek, kunnen we u vragen om uw verzoek schriftelijk in te dienen.

Rechten van betrokkenen

Onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht:

 • op informatie over de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens;
 • op een kopie van de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt op te vragen;
 • om rectificatie van uw persoonsgegevens te verzoeken;
 • uw persoonsgegevens waarvoor BMW Group Nederland zich niet kan beroepen op een wettelijke grondslag te laten verwijderen;
 • uw toestemming in te trekken (als uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming);
 • bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen (waaronder profilering en waar de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op gerechtvaardigd belang, tenzij de bedrijfsbelangen van BMW Group Nederland zwaarder wegen dan uw belang op de bescherming van uw persoonsgegevens); en 
 • te verzoeken dat BMW Group Nederland de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt gedurende het behandelen van uw verzoek.

Verzoeken om deze rechten uit te kunnen oefenen is onderhavig aan verschillende uitzonderingen ter waarborging van het algemeen belang, waaronder het opsporen en voorkomen van misdrijven en het geheimhouden van vertrouwelijke informatie. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, zal BMW Group Nederland uw bevoegdheid daartoe nagaan en in voorkomende gevallen ons best doen uw verzoeken binnen één maand af te handelen.

Als u niet tevreden bent met het gebruik van uw persoonsgegevens door BMW Group Nederland of de wijze waarop wij reageren op uw verzoeken, kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.


Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV  Den Haag
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

Privacy statement Facebook, Instagram, YouTube, Twitter en LinkedIn pagina’s

BMW Nederland B.V. (Einsteinlaan 5, 2289 CC Rijswijk, Nederland, hierna te noemen “BMW”) is, naast Facebook, Instagram, YouTube, Twitter en LinkedIn, hierna te noemen “Sociale Media”, verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de inhoud van deze Sociale Media pagina.

 

Wanneer onze Sociale Media pagina wordt bezocht, verzamelt de Sociale Media als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens van de bezoeker, bijvoorbeeld door middel van cookies. Een dergelijke verzameling van persoonsgegevens door Sociale Media kan ook plaatsvinden als de bezoeker niet ingelogd is of geregistreerd staat bij de Sociale Media. Informatie over het verzamelen van gegevens en verder gebruik door Sociale Media kunt u vinden in het privacy beleid van de Sociale Media.

 

Welke persoonsgegevens door Sociale Media worden verzameld, is niet bekend bij BMW. BMW verkrijgt geen volledige toegang tot deze verzamelde persoonsgegevens of tot enige andere gebruikersprofielen. BMW heeft alleen toegang tot de informatie over het openbare profiel van de bezoeker. Informatie die u deelt als openbare informatie kan via uw Sociale Media instellingen worden aangepast. Bovendien kunt u via de Sociale Media instellingen (https://www.facebook.com/settings?tab=privacy) actief uw “likes” verbergen of de pagina niet langer volgen. Uw profiel zal dan niet meer worden vermeld als fan van deze pagina.

 

BMW ontvangt van Sociale Media anonieme statistische gegevens over het gebruik van onze Sociale Media pagina. BMW ontvangt bijvoorbeeld de hierna genoemde anonieme informatie.

 

 • Volger: aantal personen die BMW volgen, inclusief groei en ontwikkeling gedurende een bepaalde tijd.
 • Reikwijdte: het aantal personen dat een specifieke bijdrage ziet en het aantal interacties op een specifieke bijdrage. BMW kan bijvoorbeeld afleiden welke inhoud beter overkomt dan andere inhoud. 
 • Reclame resultaten: wat moet BMW per click betalen? Hoeveel mensen hebben een advertentie gezien?
 • Demografische kenmerken: gemiddelde leeftijd, geslacht, woonplaats en taal van bezoekers.

 

Deze statistieken worden gebruikt om ons online aanbod op Sociale Media te verbeteren en beter te reageren op de belangen van de bezoekers van onze Sociale Media pagina. We kunnen geen statistische gegevens verbinden aan de profielen van onze fans of individuele gebruikers. U kunt uw Sociale Media instellingen gebruiken om aan te geven of en op welke wijze u doelgerichte advertenties wilt zien.

 

BMW ontvangt van de Sociale Media persoonsgegevens als u actief uw gegevens verstrekt door een persoonlijk bericht op de Sociale Media te plaatsen. We gebruiken deze persoonsgegevens (bijv. naam, achternaam, voertuig identificatienummer) om te reageren op een verzoek van u aan onze klantenservice. Uw persoonsgegevens worden voor dit doel bewaard in ons CRM systeem. BMW ontvangt via Sociale Media ook uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van een vooraf ingevuld web formulier. Dit formulier maakt gebruik van de persoonsgegevens die zijn opgeslagen op uw profiel. Om deze persoonsgegevens actief aan ons te verzenden moet u op de daarvoor bedoelde verzendknop klikken.

 

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door BMW en uw rechten als betrokkene, kunt u vinden in ons algemene privacy statement (https://www.bmw.nl/nl/footer/juridisch/gegevensbescherming.html). 

spinner