De hoge eisen die u stelt aan onze producten en diensten, vormen de richtlijn voor hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Wij hechten er veel waarde aan om op vertrouwelijke en integere wijze om te gaan met uw persoonsgegevens. Daarom verwerken wij uw persoonsgegevens zorgvuldig en gebruiken wij deze slechts voor specifieke doeleinden, een en ander in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming.

BMW Motorrad is een handelsnaam en merk van BMW Nederland B.V. (gevestigd aan de Einsteinlaan 5, 2289 CC te Rijswijk en hierna te noemen: “BMW Group Nederland”). Op deze pagina van BMW Motorrad kunt u meer lezen over de verwerking van uw persoonsgegevens door BMW Group Nederland.

+ Lees verder
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) is BMW Group Nederland verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.  

BMW Group Nederland verleent diensten en levert producten zelf, dan wel middels verschillende Nederlandse partijen. BMW Group Nederland coördineert in Nederland de verkoop en levering van BMW gerelateerde producten en diensten, waaronder voertuigen, producten en diensten van de merken BMW Motorrad, BMW, BMW M, BMW i en MINI (hierna worden deze merken gezamenlijk genoemd “BMW Merken”). Dit privacy statement heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens gerelateerd aan voertuigen, producten en diensten van alle BMW Merken.

BMW Group Nederland geeft erkende dealers van BMW Merken en erkende werkplaatsen van BMW Merken (“BMW Partners”) de bevoegdheid om eerstelijns ondersteuning en klantenservice te bieden bij technische en niet-technische zaken aan klanten, potentiële klanten, contractpartners en andere belangengroepen. BMW Group Nederland ondersteunt de BMW Partners hierbij (tweedelijns ondersteuning).

BMW Group Nederland exploiteert verschillende websites, waaronder www.bmw-motorrad.nl, www.bmw.nl en www.mini.nl. Op deze websites wordt onder andere de mogelijkheid geboden gebruik te maken van een gepersonaliseerd online account, zoals ‘My BMW Motorrad’. Verder promoot BMW Group Nederland de BMW Merken in Nederland.

Tenzij anders is gespecificeerd zijn BMW Partners juridisch en economisch zelfstandige ondernemingen, en geen onderdeel van BMW Group Nederland. Als licentiehouders gebruiken ze de BMW Merken – afhankelijk van hun bevoegdheden – voor de verkoop van voertuigen, originele onderdelen en accessoires van BMW Merken, en voor gerelateerde onderhouds- en reparatiewerkzaamheden.

BMW Group Nederland is verantwoordelijk en kwalificeert als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG voor al uw persoonsgegevens die zij verkrijgt via de websites van de BMW Merken, uw online account My BMW Motorrad, ConnectedRide diensten en de klantenservice van BMW Group Nederland (hierna te noemen: “BMW Klantenservice”). Ook voor de persoonsgegevens die BMW Group Nederland verkrijgt en genereert in het kader van direct marketing acties gerelateerd aan de BMW Merken is zij verwerkingsverantwoordelijke. BMW Group Nederland verwerkt uw persoonsgegevens ook indien deze door BMW Partners worden doorgegeven en voor zover wordt voldaan aan de vereisten betreffende de naleving van de AVG.

In sommige gevallen is BMW Group Nederland samen met één of meerdere BMW Partners verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u via een website die BMW Group Nederland exploiteert (zoals www.bmw-motorrad.nl) een voertuig reserveert of koopt bij één van onze BMW Partners. BMW Group Nederland en de betrokken BMW Partner hebben in dit geval namelijk een gezamenlijk doel en werken samen om u het aanbod te kunnen tonen en om uw reservering of aankoop te verwerken.

BMW Partners kwalificeren zelfstandig als verwerkingsverantwoordelijken voor de verwerking van de persoonsgegevens die u aan hen ter beschikking stelt in verband met (klantenservice op het gebied van) verkoop en ten behoeve van andersoortige dienstverlening. BMW Partners verwerken uw persoonsgegevens ook indien deze door BMW Group Nederland worden doorgegeven om de door u gevraagde producten en/of diensten te kunnen leveren, voor zover wordt voldaan aan de AVG.

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (“BMW AG”) is het Duitse moederbedrijf van de BMW Group, waaronder BMW Group Nederland, en levert verschillende ondersteunende diensten aan de BMW Group entiteiten, waaronder IT-diensten. In deze hoedanigheid kwalificeert BMW AG doorgaans als verwerker voor BMW Group Nederland en eventueel voor BMW Partners. BMW AG is tevens zelf verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens die zij ontvangt uit hoofde van het gebruik van de BMW smartphone apps, zoals de BMW Motorrad Connected App. Met betrekking tot BMW ConnectedRide diensten, BMW ConnectedDrive en MINI Connected diensten is BMW AG gezamenlijk met BMW Group Nederland de verwerkingsverantwoordelijke. Alle verwerkingsverantwoordelijken die hierboven zijn genoemd (BMW Group Nederland, BMW Partners en BMW AG) zullen alle redelijke maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat uw vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens bij de juiste verwerkingsverantwoordelijke terechtkomen en worden beantwoord.

In dit privacy statement worden tevens bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens door BMW Partners beschreven. Het is echter mogelijk dat BMW Partners tevens andere persoonsgegevens verzamelen en hun eigen privacy statement hebben. Uit dat privacy statement kunt u afleiden op welke wijze de BMW Partners uw persoonsgegevens verwerken.  In dit privacy statement vallen de BMW Partners niet onder de verwijzingen naar ‘wij’ of ‘we’.

Instellingen en voorkeuren met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door BMW Group Nederland (en niet door BMW Partners) kunt u inzien en beheren via het ‘myBMW Self Service Portal’. Meer informatie treft u hieronder aan onder het kopje ‘Hoe kunt u online uw instellingen voor het verwerken van uw persoonsgegevens bekijken en wijzigen?’

De contactgegevens voor BMW Klantenservice en BMW Group Nederland vindt u hier, alsmede onderaan dit privacy statement.

Wanneer verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

BMW Group Nederland verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens onder andere in de volgende gevallen:

 • als u rechtstreeks contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via onze website, via BMW Klantenservice of via de BMW Partners, en u geïnteresseerd bent in onze producten en diensten of indien u overige vragen heeft;
 • als u bij ons producten en/of diensten koopt (bijvoorbeeld BMW ConnectedRide diensten);
 • als u informatie aanvraagt met betrekking tot onze producten en/of diensten (bijvoorbeeld toezending van brochures of prijslijsten);
 • als u op onze direct-marketingactiviteiten reageert, bijvoorbeeld wanneer u een antwoordkaart invult of uw gegevens online op een van onze websites (bijvoorbeeld www.bmw-motorrad.nl) verstrekt;
 • als uw persoonsgegevens naar ons worden doorgestuurd door BMW Partners of derden indien en voor zover wordt voldaan aan de AVG;
 • als u ons uw voertuiggegevens (met het voertuigidentificatienummer) toestuurt in het kader van dienstverlening of onderhouds- en reparatiewerkzaamheden door BMW Partners;
 • als andere aan BMW Group Nederland gelieerde entiteiten en/of onze zakelijke partners uw persoonsgegevens verstrekken voor zover dat op basis van de AVG is toegestaan; en
 • als derden (zoals leveranciers van adreslijsten) persoonsgegevens over u verstrekken voor zover dat op basis van de AVG is toegestaan.

Als u persoonsgegevens verstrekt namens iemand anders, dient u ervoor zorg te dragen dat deze ander kennis heeft genomen van dit privacy statement. Als u jonger bent dan 16 jaar, verzoeken wij u ons geen persoonsgegevens te verstrekken zonder toestemming van een ouder of voogd.

Help ons uw persoonsgegevens up-to-date te houden door ons op de hoogte te stellen van wijzigingen in uw persoonsgegevens, en met name in uw contactgegevens.

Welke persoonsgegevens over u worden verwerkt?

De volgende categorieën persoonsgegevens kunnen worden verwerkt via onze diensten en contactkanalen die zijn beschreven in dit privacy statement:

 • Contactgegevens ► Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres.
 • Interesses ► Informatie die u heeft verstrekt met betrekking tot onderwerpen die u interesseren, zoals voertuigen waar uw belangstelling naar uitgaat, uw favoriete BMW Partners, hobby's en andere persoonlijke voorkeuren.
 • Overige persoonsgegevens ► Informatie die u hebt verstrekt met betrekking tot geboortedatum, opleiding, grootte van het huishouden of beroepssituatie.
 • Contractgegevens ► Klantnummer, contractnummer, gekochte BMW ConnectedRide diensten, BMW ConnectedDrive diensten en MINI Connected diensten.
 • Online account gegevens ► Account ID (“BMW ID”), accountgegevens met betrekking tot My BMW Motorrad, BMW ConnectedRide, portals voor klanten en potentiële klanten, betalingsgegevens die u heeft opgegeven (zoals uw creditcardnummer) bij de aanschaf van bepaalde ConnectedRide diensten.
 • Website- en communicatiegegevens ► Informatie over hoe u onze website gebruikt en of u berichten van ons opent of doorstuurt, inclusief gegevens die zijn verzameld door middel van cookies en andere volgtechnieken. Meer informatie hierover vindt u hier in het BMW Motorrad Cookiebeleid.
 • Identificatiegegevens ► Persoonsgegevens om uw identiteit vast te stellen, waaronder uw kentekenbewijs (deel 1). Met betrekking tot onze zakelijke relaties, betreft dit ook informatie over fraudezaken, overtredingen en misdrijven, verdachte transacties, of u een politiek prominent persoon bent en of u voorkomt op (internationale) sanctielijsten.
 • Transactie- en interactiegegevens ► Informatie over aankopen van producten en diensten, interactie met BMW Klantenservice (uw verzoeken en klachten) en BMW Partners, alsmede deelname aan marktonderzoeken.
 • Gegevens over apps en digitale diensten ► Informatie over uw gebruik van apps en digitale diensten van BMW (op uw mobiele apparaat en/of in uw voertuig).
 • Voertuigfuncties en instellingengegevens ► Informatie over de functies en huidige instellingen van uw voertuig (geïdentificeerd op basis van het voertuigidentificatienummer).
Wat is het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens?

Het verwerken van uw persoonsgegevens moet gebaseerd zijn op een van de wettelijke grondslagen. BMW Group Nederland is ertoe gehouden om de gronden van verwerking te beschrijven in dit privacy statement. Een beschrijving van de reikwijdte van de aanwezige wettelijke grondslagen kan hier gevonden worden. Hieronder noemen wij telkens de toepasselijke wettelijke grondslag.

Klantondersteuning en marketing – het beantwoorden van vragen en verzoeken en het verstrekken van nieuws en aanbiedingen.

Voor dit doeleinde verzamelt BMW Group Nederland contactgegevens, interesses, website en communicatiegegevens. BMW Group Nederland gebruikt de door u via onze website (www.bmw-motorrad.nl), My BMW Motorrad account, BMW ConnectedRide diensten en door BMW Partners verstrekte informatie ten behoeve van klantondersteuning en voor marketing doeleinden. Hieronder valt ook het verwerken van uw persoonsgegevens in het kader van klanttevredenheidsonderzoeken.

Tevens verzamelt BMW Group Nederland informatie over de afleverdatum van uw voertuig en verstuurt zij u in overeenstemming met uw aangegeven voorkeurscontactkanalen BMW nieuws en mogelijk voor u interessante aanbiedingen.

BMW Group Nederland kan de door haar verzamelde informatie delen met BMW Partners en kan derhalve (op uw verzoek) voor follow-up zorgdragen. Tevens kan BMW Nederland op deze wijze gepersonaliseerde aanbiedingen aan u doen.

Voor zover toegestaan binnen de kaders van de AVG, kan BMW Group Nederland de door haar verwerkte persoonsgegevens anonimiseren of pseudonimiseren en vervolgens analyseren om klantondersteuning en marketing van BMW Group Nederland en BMW Partners te verbeteren. 

 • Wettelijke grondslag: Toestemming en gerechtvaardigd belang.
 • Gerechtvaardigd belang: Het gerechtvaardigd bedrijfsbelang van BMW Group Nederland om in het licht van ConnectedRide diensten aanvullende of gelijksoortige diensten aan te bieden indien deze situaties zich voordoen. Een ander gerechtvaardigd bedrijfsbelang is bijvoorbeeld het kunnen analyseren van de effectiviteit van marketingberichten.
 • Keuze: Toestemming voor marketingdoeleinden en gepersonaliseerde marketing kan op elk gewenst moment worden ingetrokken.

Voertuig verkoop en diensten – het verwerken van uw aankoop of reservering, configureren en onderhouden van uw voertuig, leveren van diensten (zoals pechhulp).

BMW Partners ontvangen van u of via BMW Group Nederland de benodigde contactgegevens, voertuigfuncties en –instellingengegevens, technische voertuiginformatie en transactie- en interactiegegevens als u een voertuig koopt of reserveert en/of deze laat repareren of onderhouden. Voor zover deze informatie niet al aan BMW Group Nederland is verstrekt, kan deze informatie verstrekt worden aan BMW Group Nederland en aan BMW AG indien dit noodzakelijk is om assistentie te verlenen bij technische en/of andere problemen van uw voertuig. Voor zover toegestaan binnen de kaders van de AVG, kunnen de voornoemde gegevens in geanonimiseerde of gepseudonimiseerde vorm geanalyseerd worden om de diensten en/of producten (alsmede het gebruik van de diensten en producten) van BMW Group Nederland en BMW AG te optimaliseren.

Wanneer u via een website van BMW Group Nederland diensten of producten koopt en betaalt, worden bepaalde contactgegevens en transactiegegevens gedeeld met een betaaldienstverlener voor het afhandelen van uw betaling conform de daarvoor geldende wetgeving. 

 • Wettelijke grondslag: Uitvoering van een overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang.
 • Gerechtvaardigd belang: Het gerechtvaardigd bedrijfsbelang van BMW Group Nederland om (technische) problemen te voorkomen of op te lossen, alsmede het kunnen optimaliseren van producten en/of diensten.
 • Keuze: U kunt bezwaar maken tegen deze verwerking voor zover deze is gebaseerd ons gerechtvaardigd belang.

ConnectedRide diensten – het leveren van digitale diensten.

In de privacy statement voor ConnectedRide diensten kunt u meer lezen over welke gegevens worden verwerkt bij het leveren van deze diensten. Dit privacy statement inzake ConnectedRide diensten kunt u hier vinden. 

(Indien u meer wilt weten over BMW ConnectedDrive diensten of MINI Connected Diensten, dan kunt u het beste deze privacy statement lezen in combinatie met deze gedetailleerde beschrijving van de diensten.)

Indien u een applicatie en/of dienst van een derde gebruikt, zoals Spotify, dan kwalificeert deze derde als verwerkingsverantwoordelijke. BMW Group Nederland is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de applicatie en/of dienst van deze derde. Wij adviseren u voor het gebruik van uw persoonsgegevens door deze derde, het privacy statement van deze derde te raadplegen.

 • Wettelijke grondslag: Uitvoering van een overeenkomst en uitvoering van een wettelijke verplichting.
 • Keuze: Opzeggen van de ConnectedRide diensten overeenkomst en/of het deactiveren van de SIM kaart in uw voertuig, voor zover dit wettelijk is toegestaan.

Het voldoen aan bindende verzoeken om toegang tot uw persoonsgegevens – om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en verzoeken bevoegde instanties en toezichthouders.

Alle verwerkingsverantwoordelijken zijn gehouden aan wet- en regelgeving. Hieronder valt bijvoorbeeld het overhandigen van (persoons)gegevens aan daartoe bevoegde instanties en toezichthouders. Indien dit toegestaan is, zal BMW Group Nederland een verzoek tot overhandiging zoals hiervoor beschreven aan u mededelen tenzij dit schade zou toebrengen aan het opsporen of voorkomen van een overtreding of misdaad.

 • Wettelijke grondslag: Uitvoering wettelijke verplichting.
 • Keuze: Geen.

Het afwikkelen van contractuele aanspraken van dealers en zakelijke partijen – toekennen van financiële vergoedingen en nakomen van andere afspraken.

BMW Group Nederland heeft met bepaalde partijen, waaronder BMW Partners en zakelijke klanten, specifieke afspraken gemaakt. Zij kunnen bijvoorbeeld aanspraak maken op korting als een bepaald aantal ’voertuigen wordt afgenomen. Om te beoordelen of een beroep gedaan kan worden op dergelijke regelingen en (als dat het geval is) deze regelingen uit te voeren, verwerkt BMW Group Nederland contactgegevens en transactie- en interactiegegevens.

Tevens verwerkt BMW Group Nederland contactgegevens bij het organiseren van zakelijke evenementen, waaronder evenementen voor journalisten.  

 • Wettelijke grondslag:  Uitvoering van een overeenkomst en ons gerechtvaardigd belang.
 • Gerechtvaardigd belang: Het afhandelen van afspraken met BMW Partners en zakelijke partijen, alsmede het uitnodigen van personen voor evenementen.
 • Keuze: U kunt bezwaar maken tegen deze verwerking voor zover deze is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang.

Doorgifte aan derden

Persoonsgegevens die wij ontvangen voor bijvoorbeeld BMW ConnectedRide en/of BMW ConnectedDrive diensten, kunnen gedeeld worden met derde partijen die uw gegevens nodig hebben voor het leveren van bepaalde diensten aan u. In dit kader kan gedacht worden aan pay-as-you-drive diensten van verzekeringsmaatschappijen of aanbieders van deelvoertuigen.

 • Wettelijke grondslag: Uitvoering van een overeenkomst. 
Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

We zetten diverse beveiligingsmaatregelen in zoals versleuteling en authenticatietools om de veiligheid, integriteit en beschikbaarheid van uw persoonsgegevens te beschermen.

Hoewel wij geen absolute bescherming tegen ongeoorloofde toegang kunnen garanderen in geval van gegevensoverdracht via het internet of een website, doen wij en onze zakelijke partners er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de AVG door middel van fysieke, elektronische en procesmatige veiligheidsmaatregelen. We hebben onder meer de volgende maatregelen getroffen:

 • streng toegangsprotocol tot uw persoonsgegevens overeenkomstig het need-to-know principe en uitsluitend voor gespecificeerde doeleinden;
 • overdracht van verzamelde persoonsgegevens in versleutelde vorm (waar noodzakelijk);
 • opslag van vertrouwelijke gegevens, zoals creditcardgegevens, uitsluitend in versleutelde vorm
 • bescherming van IT-systemen door middel van een firewall om bescherming te bieden tegen ongeoorloofde toegang, bijvoorbeeld door hackers; en
 • permanente bewaking van toegang tot IT-systemen om misbruik van persoonsgegevens te detecteren en te voorkomen.

Als u van BMW Group Nederland een wachtwoord heeft ontvangen of zelf een wachtwoord heeft gemaakt om toegang te krijgen tot bepaalde gedeelten van onze website of portals, apps of diensten die we exploiteren, bent u er zelf verantwoordelijk voor om dit wachtwoord vertrouwelijk te houden en om te voldoen aan de overige beveiligingsprocedures waar we u op wijzen. We adviseren u uw wachtwoord aan niemand anders mede te delen.

Al uw persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers (of beveiligde papieren opslag). Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt in overeenstemming met ons beveiligingsbeleid en de door ons geïmplementeerde beveiligingsstandaarden of die van onze leveranciers of zakelijke relaties.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

In overeenstemming met de AVG bewaren we uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de desbetreffende doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken. Als we persoonsgegevens voor meerdere doeleinden verwerken, worden deze verwijderd nadat het doeleinde waarvoor de langste bewaartermijn geldt is verstreken. De verwerking van uw persoonsgegevens voor het doeleinde met de kortere bewaartermijn zullen wij eerder staken.

Waar mogelijk zijn onze systemen zo ingericht dat persoonsgegevens automatisch verwijderd worden na het verstrijken van een ingestelde bewaartermijn. Om de uitgangspunten van de AVG te vertalen naar concrete bewaartermijnen, gebruiken wij interne richtlijnen waaruit de hieronder genoemde maximale bewaartermijnen volgen. Vanwege het principe van dataminimalisatie zijn de hieronder genoemde maximale bewaartermijnen logischerwijze niet de standaard bewaartermijnen voor al onze processen. In veel gevallen worden persoonsgegevens echter eerder verwijderd omdat de persoonsgegevens op een eerder moment al niet meer nodig zijn.  

Klantondersteuning en marketing
Tot vijf jaar na het laatste contact tussen u en BMW Nederland.

Voertuig verkoop en diensten
Tot tien jaar na ontstaan van het betreffende document.

BMW ConnectedRide, BMW ConnectedDrive en MINI Connected diensten
Tot zeven jaar na het einde van uw ConnectedRide overeenkomst.

Het voldoen aan bindende verzoeken tot toegang tot uw persoonsgegevens
Tot zeven jaar nadat het verzoek is ingediend.

Het afwikkelen van contractuele aanspraken van dealers en zakelijke klanten
Tot zeven jaar nadat aanspraak is gemaakt op de contractuele aanspraken.

Aan wie geven we toegang tot uw persoonsgegevens?

BMW is een wereldwijd opererende onderneming. Persoonsgegevens worden verwerkt door werknemers van BMW Group Nederland, BMW AG, BMW Partners en zakelijke relaties (zoals IT-leveranciers, marketingbureaus en betaaldienstverleners) die wij opdracht daartoe hebben gegeven, bij voorkeur binnen de EU.

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt in landen buiten de EU, gebruikt BMW Group Nederland waar nodig de standaardcontracten welke zijn goedgekeurd door de Europese Commissie, inclusief passende technische en organisatorische maatregelen, om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens met dezelfde waarborgen worden verwerkt als die gelden volgens de AVG.

Voor sommige landen buiten de EU, zoals Canada en Zwitserland, heeft de EU reeds besloten dat daar een niveau van gegevensbescherming dat bestaat vergelijkbaar is met dat van de EU. Een vergelijkbaar niveau van gegevensbescherming betekent dat voor gegevensoverdracht naar deze landen geen additionele waarborgen nodig zijn.

Neem contact met ons op als u meer wilt weten over de specifieke veiligheidsmaatregelen voor de overdracht van uw gegevens naar andere landen.

BMW AG levert IT-diensten en opslagcapaciteit aan BMW Group Nederland met betrekking tot de meeste in deze privacy statement opgenomen doeleinden. BMW AG slaat het merendeel van de in dit privacy statement genoemde persoonsgegevens op.

Daarnaast deelt BMW Group Nederland deze persoonsgegevens met bepaalde gelieerde entiteiten, waaronder BMW Financial Services B.V. en BMW Holding B.V. (beide gevestigd te Rijswijk). Deze entiteiten kunnen de persoonsgegevens gebruiken en met klanten en potentiële klanten contact opnemen voor de hierboven vermelde redenen.

Hoe kunt u uw instellingen voor het verwerken van uw persoonsgegevens wijzigen?

U kunt op elk gewenst moment de instellingen voor het gebruik van uw gegevens in BMW online accounts wijzigen door middel van de bijbehorende opties in uw My BMW Motorrad-account of in de BMW Motorrad Connected App.

De instellingen voor het gebruik van uw gegevens door BMW Partners kunnen echter niet worden gewijzigd in uw online account. Om deze wijzigingen aan te brengen, of indien u vragen hebt over het gebruik van uw gegevens, moet u daarom rechtstreeks contact opnemen met de respectievelijke BMW Partner. 

Hoe kunt u contact met ons opnemen en/of uw wettelijke rechten uitoefenen?

Hoe kunt u contact met ons opnemen en/of uw wettelijke rechten uitoefenen?

Als u vragen heeft met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens door ons, kunt u het beste eerst contact opnemen met BMW Klantenservice: per e-mail op uwprivacy@bmw.nl of uwprivacy@mini.nl  of telefonisch op het nummer 0800 - 0992234 (dagelijks van 08:00 uur tot 20:00 uur, zaterdag en zondag van 10:00 uur tot 22:00 uur).

Daarnaast kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke functionaris voor gegevensbescherming via uwprivacy@bmw.nl of uwprivacy@mini.nl of reguliere post via Einsteinlaan 5, 2289 CC te Rijswijk.

Wanneer BMW Group Nederland uw persoonsgegevens verwerkt, heeft u als betrokkene bepaalde wettelijke rechten die u kunt uitoefenen jegens BMW Group Nederland. In de volgende sectie worden uw rechten toegelicht zoals deze zijn gedefinieerd in de AVG. Afhankelijk van het type en de omvang van uw verzoek, kunnen we u vragen om uw verzoek schriftelijk in te dienen of toe te lichten.

Rechten van betrokkenen

·       Recht op toegang tot en/of een kopie van uw informatie (artikel 15 AVG):

U kunt op elk gewenst moment informatie opvragen over de persoonsgegevens die we over u bewaren. Deze informatie omvat, maar is niet beperkt tot, de categorieën persoonsgegevens die we verwerken, voor welke doeleinden we ze verwerken, de bron van de persoonsgegevens als we deze niet rechtstreeks bij u hebben verzameld en, indien van toepassing, de ontvangers aan wie we uw persoonsgegevens hebben doorgegeven. Het opvragen van een kopie van uw persoonsgegevens is kosteloos. Wanneer u in een relatief korte termijn extra kopieën opvraagt van uw persoonsgegevens, behouden we ons het recht voor om gepaste kosten te rekenen voor het verstrekken van de extra exemplaren.

·       Recht op correctie (artikel 16 AVG):

U kunt BMW Group Nederland verzoeken om uw persoonsgegevens te corrigeren. Los van een eventueel verzoek zullen wij redelijke stappen ondernemen om de informatie die we over u hebben accuraat, volledig en actueel te houden door gebruik te maken van de meest actuele informatie waarover wij beschikken. In veel gevallen kunt u uw persoonsgegevens zelf rechtstreeks corrigeren in de app of via My BMW Motorrad.

·       Recht op verwijdering (artikel 17 AVG):

U kunt vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen als dat juridisch mogelijk is. Dit kan het geval zijn onder artikel 17 van de AVG als:

 • de gegevens niet langer zijn vereist voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt;
 • u uw toestemming, die de basis vormt van de gegevensverwerking, intrekt en er geen andere wettelijke basis voor verwerking is;
 • u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens en er geen geldige reden is voor de verwerking of als u bezwaar maakt tegen het verwerken van uw gegeven voor direct marketing;
 • de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt.

In sommige gevallen kan een verwijderingsverzoek niet worden uitgevoerd, bijvoorbeeld wanneer BMW de persoonsgegevens moet blijven verwerken:

 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting die vereist dat wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • in het kader van wettelijke bewaartermijnen;
 • om rechtsvorderingen in te stellen of zich daartegen moet verdedigen.

·       Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG):

U kunt BMW Group Nederland verzoeken om de verwerking te beperken indien:

 • u de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens in twijfel trekt. De verdere verwerking van de persoonsgegevens zal worden beperkt gedurende de periode die nodig is om de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens te verifiëren;
 • de verwerking onrechtmatig is en u de verwijdering van uw persoonsgegevens weigert. In plaats daarvan eist u beperking van het gebruik ervan;
 • wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u de betreffende persoonsgegevens wel nodig heeft om uw rechten af te dwingen, uit te oefenen of te verdedigen;
 • u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, zolang het niet zeker is dat het rechtmatige belang van BMW bij de verwerking van uw persoonsgegevens zwaarder weegt dan uw belangen.

·       Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens (artikel 20 AVG):

Op uw verzoek zullen wij uw persoonsgegevens - voor zover technisch mogelijk - overdragen aan een andere verantwoordelijke. U kunt echter alleen aanspraak maken op dit recht als de gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming of ter uitvoering van een contract. In plaats dat u een kopie van uw persoonsgegevens opvraagt, kunt u ons ook vragen de gegevens rechtstreeks over te dragen aan de andere verantwoordelijke die u aanwijst.

·      Recht op bezwaar (artikel 21 AVG):

U kunt te allen tijde bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen (waaronder profilering en waar de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op gerechtvaardigd belang, tenzij de bedrijfsbelangen van BMW Group Nederland zwaarder wegen dan uw belangen).

Verzoeken om deze rechten uit te kunnen oefenen is onderhavig aan verschillende uitzonderingen ter waarborging van het algemeen belang, waaronder het opsporen en voorkomen van misdrijven en het geheimhouden van vertrouwelijke informatie. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, zal BMW Group Nederland uw bevoegdheid daartoe nagaan en in voorkomende gevallen ons best doen uw verzoeken binnen één maand af te handelen.

BMW Group Nederland neemt uw opmerkingen en rechten zeer serieus. Als u niet tevreden bent met het gebruik van uw persoonsgegevens door BMW Group Nederland of de wijze waarop wij reageren op uw verzoeken, kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV  Den Haag
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag

Privacy statement BMW en sociale media platforms.

BMW Nederland B.V. (Einsteinlaan 5, 2289 CC Rijswijk, Nederland, hierna te noemen “BMW”) is, naast Facebook, Instagram, YouTube, Twitter en LinkedIn, hierna te noemen het “Sociale Media Platform”, verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de inhoud van onze pagina’s op het betreffende Sociale Media Platform.

Wanneer onze pagina op het Sociale Media Platform wordt bezocht, verzamelt het Sociale Media Platform (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn of Youtube) als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens van de bezoeker, bijvoorbeeld door middel van cookies. Een dergelijke verzameling van persoonsgegevens door het Sociale Media Platform kan ook plaatsvinden als de bezoeker niet ingelogd is of geregistreerd staat bij het Sociale Media Platform. Informatie over het verzamelen van gegevens en verder gebruik door het Sociale Media Platform kunt u vinden in het privacy statement van het Sociale media Platform.

Welke persoonsgegevens door het Sociale Media Platform worden verzameld, is niet bekend bij BMW. BMW verkrijgt geen volledige toegang tot deze verzamelde persoonsgegevens of tot enige andere gebruikersprofielen. BMW heeft alleen toegang tot de informatie over het openbare profiel van de bezoeker. Informatie die u deelt als openbare informatie op een Sociale Media Platform, kunt u via uw instellingen op dat Sociale Media Platform aanpassen. Bovendien kunt u via de instellingen actief uw “likes” verbergen of onze pagina niet langer volgen. Uw profiel zal dan niet meer worden vermeld als fan van deze pagina.

BMW ontvangt van het Sociale Media Platform anonieme statistische gegevens over het gebruik van onze pagina op het Sociale Media Platform. BMW ontvangt bijvoorbeeld de hierna genoemde anonieme informatie.

 • Volgers: aantal personen die de pagina van BMW volgen, inclusief groei en ontwikkeling gedurende een bepaalde tijd.
 • Reikwijdte: het aantal personen dat een specifieke bijdrage (bijvoorbeeld een bericht) ziet en het aantal interacties op een specifieke bijdrage (zoals “likes” en opmerkingen). BMW kan hieruit bijvoorbeeld afleiden welke inhoud leuker wordt gevonden dan andere inhoud. 
 • Reclame resultaten: aantal personen die een advertentie hebben gezien of op een advertentie hebben geklikt. Op basis van deze gegevens kan bijvoorbeeld berekend worden wat BMW moet betalen aan het Sociale Media Platform?
 • Demografische kenmerken: gemiddelde leeftijd, geslacht, woonplaats en taal van bezoekers.

Deze statistieken worden gebruikt om ons online aanbod op het Sociale Media Platform te verbeteren en beter te reageren op de belangen van de bezoekers van onze pagina’s. We kunnen geen statistische gegevens verbinden aan de profielen van onze fans of individuele gebruikers. U kunt uw sociale media instellingen gebruiken om aan te geven of en op welke wijze u doelgerichte advertenties wilt zien.

BMW ontvangt van het Sociale Media Platform persoonsgegevens als u actief uw gegevens verstrekt door een persoonlijk bericht op onze pagina op het Sociale Media Platform te plaatsen. We gebruiken deze persoonsgegevens (bijv. naam, achternaam, voertuig identificatienummer) om te reageren op een verzoek van u aan onze klantenservice. Uw persoonsgegevens worden voor dit doel bewaard in ons CRM-systeem. BMW ontvangt via Sociale Media Platform ook uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van een vooraf ingevuld webformulier. Dit formulier maakt gebruik van de persoonsgegevens die zijn opgeslagen op uw profiel. Om deze persoonsgegevens actief aan ons te verzenden moet u op de daarvoor bedoelde verzendknop klikken.

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door BMW en uw rechten als betrokkene, kunt u vinden in ons algemene privacy statement (https://www.bmw.nl/nl/footer/juridisch/gegevensbescherming.html). 

spinner